Независимые экспертизы
Russian English Ukrainian

Независимые геодезические экспертизы

Виконання геодезичної експертизи
 
Геодезична експертиза – це спеціальні інженерно-геодезичні вишукування, своїми результатами покликані виявити неточності і грубі помилки в результаті раніше виконаних обмірних геодезичних або землевпорядних робіт. Проведення геодезичної експертизи може бути викликано різними причинами.
 
Наприклад, для перевірки відповідності наявної виконавчої документації (креслень, схем, планів) існуючого стану різних об'єктів. Часто буває так, що потрібний вишукувальний матеріал застарів, і для виконання деяких робіт потрібна його актуалізація та коригування. У цьому може допомогти наша геодезична організація.
 
Також геодезична експертиза проводиться для контролю якості робіт, виконаних підрядною організацією за наявності сумнівів у замовника або незгоду з підрядником. Для цього залучається спеціалізована геодезична фірма, а за результатами виконаних нею контрольних інженерно-геодезичних вишукувань робляться необхідні висновки.
 
Крім того, якщо будівництво об'єкта нерухомості було на якийсь час заморожено, а продовжувати його зведення збирається інша будівельно-монтажна компанія, також рекомендується проведення незалежної геодезичної експертизи, оскільки виконавча геодезична документація на цей об'єкт може бути відсутніми або завідомо недостовірною.
 
Часто спірні питання виникають при розділі і відведення земельних ділянок. Геодезична експертиза може проводитися як за рішенням однієї зі сторін (або їх спільним рішенням), так і за рішенням суду. Для цього вибирається геодезична фірма, яка проводить інженерно-геодезичні вишукування і видає необхідний графічний матеріал з пояснювальною запискою (технічний звіт по інженерно-геодезичних вишукувань).
 
Вартість геодезичних робіт з проведення експертизи визначається виходячи з розташування і розмірів об'єкту, його конструктивних особливостей, якщо мова йде про промислову або будівельної експертизи, місцевих умов виконання робіт і діючих інфляційних індексів до базових цін на геодезичні роботи.